ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Έκτακτα μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοϊού COVID-19
Η Act Net Tax Solutions S.A. αναγνωρίζοντας την ανάγκη προσαρμογής σε μία νέα πραγματικότητα – εργασιακή και κοινωνική – που διαμορφώνεται λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, και πλήρως συμμορφωμένη με την ΠΝΠ 11.03.2020/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ανακοινώνει την άμεση λήψη προσωρινών μέτρων ως προς τον τρόπο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζοντας στον βαθμό του εφικτού το προβλεπόμενο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και το κοινωνικό όφελος, ενώ δεσμεύεται ταυτόχρονα για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρέχει.
Απευθυνόμενοι προς τους συνεργάτες και τους πελάτες, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση για τυχόν καθυστερήσεις που ενδεχομένως προκύψουν στην παροχή των υπηρεσιών.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε
Act Net Tax Solutions S.A