Actnet News

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ»

2019-07-26T00:19:58+03:00

Σε επίπεδο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για τη χάραξη της τελωνειακής και της φορολογικής πολιτικής, καθώς και για την ανάπτυξη στρατηγικών και νομοθεσίας στους τομείς αυτούς. Όπως και στην περίπτωση των λοιπών αγαθών και υπηρεσιών, τα κράτη μέλη εισπράττουν τον ΦΠΑ και τους τελωνειακούς δασμούς που οφείλονται επί διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ηλεκτρονικό [...]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ»2019-07-26T00:19:58+03:00

ΠΑΡAΝΟΜΟΙ ΟΙ ΜΕΙΩΜEΝΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟI ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΣΤΟ ΤΣIΠΟΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΣΙΚΟΥΔΙA ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AΠΟ ΤΟ ΔΕΕ

2019-07-23T22:12:01+03:00

Στην απόφαση του έβδομου τμήματος του ΔΕΕ της 11ης Ιουλίου 2019 στην υπόθεση C91/18, με αντικείμενο προσφυγή λόγω παραβάσεως δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, που ασκήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, κρίθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει: – από τα άρθρα 19 και 21 [...]

ΠΑΡAΝΟΜΟΙ ΟΙ ΜΕΙΩΜEΝΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟI ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΣΤΟ ΤΣIΠΟΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΣΙΚΟΥΔΙA ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AΠΟ ΤΟ ΔΕΕ2019-07-23T22:12:01+03:00

Εφαρμογή του νέου συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών

2019-07-02T22:34:06+03:00

Από την 1.7.2019 τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίοι θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα διπλής φορολόγησης και θα τους παρέχουν πολύ μεγαλύτερη φορολογική ασφάλεια. Ειδικότερα, σε σημερινό δελτίο τύπου της Επιτροπής επισημαίνεται ότι [...]

Εφαρμογή του νέου συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών2019-07-02T22:34:06+03:00

Jean Monnet EU Newsletter, Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση

2019-06-29T00:07:53+03:00

Το Newsletter περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου ανά θεσμικό όργανο της ΕΕ, εξελίξεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ, πλούσια νομολογία, κατάλογο ελληνικής και ξενόγλωσσης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας καθώς και πλήρη περιγραφή των δράσεων της Έδρας.   Newsletter της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση  

Jean Monnet EU Newsletter, Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση2019-06-29T00:07:53+03:00

ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΠΑ

2019-05-22T10:53:40+03:00

Σύμφωνα με το από 15 Μαΐου 2019 δελτίο τύπου της ΕΕ, το νέο εργαλείο «Ανάλυση του Δικτύου Συναλλαγών» (TNA) θα επιτρέψει στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν ταχέως και να επεξεργάζονται από κοινού δεδομένα σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές και τον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τον πιο έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων δικτύων ενδεχόμενης απάτης στον [...]

ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΠΑ2019-05-22T10:53:40+03:00

ΕΝΣΩΜAΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/1164 (ATAD) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

2019-05-08T11:57:49+03:00

Με το ν.4607/2019ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο τα σημεία 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016 για την αποφυγή των φόρων (ATAD I) της 12ης Ιουλίου 2016 αναφορικά με την εφαρμογή των κανόνων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (CFC), τη γενική ρήτρα κατά της φοροαποφυγής [...]

ΕΝΣΩΜAΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/1164 (ATAD) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2019-05-08T11:57:49+03:00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ “FISCALIS”

2019-04-08T15:10:40+03:00

Στο από 21 Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε αναφορικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος φορολογικής συνεργασίας των κρατών μελών της ΕΕ “Fiscalis” στο πλαίσιο της επόμενης ενωσιακής δημοσιονομικής περιόδου 2021-2017. Η συμφωνία αυτή προετοιμάζει το έδαφος, προκειμένου να συνεχιστεί η ουσιαστική συμβολή του [...]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ “FISCALIS”2019-04-08T15:10:40+03:00

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2019-03-22T11:38:34+03:00

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες που καθιστούν ευκολότερη τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη μετακίνηση εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, παρέχοντας παράλληλα ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες. Σύμφωνα με το από 13 Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κανόνες αυτοί θα δώσουν τη δυνατότητα στις [...]

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ2019-03-22T11:38:34+03:00

EΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

2019-03-15T14:09:24+03:00

Με το από 12 Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τα λεπτομερή μέτρα που απαιτούνται για την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών, ενώ διασφαλίζεται ότι οι διαδικτυακές αγορές διαδραματίζουν τον ρόλο που [...]

EΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ2019-03-15T14:09:24+03:00

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

2019-03-14T17:46:29+03:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ενενήντα δύο (92) χώρες με βάση τρία κριτήρια και ειδικότερα την φορολογική διαφάνεια, την χρηστή διακυβέρνηση και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα, καθώς και έναν δείκτη, την ύπαρξη μηδενικού συντελεστή φορολογίας εταιρειών. Σύμφωνα με το από 12 Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επικαιροποίηση [...]

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ2019-03-14T17:46:29+03:00
Go to Top