Ειδική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με την υλοποίηση των συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφοριών των τελωνείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος “Τελωνεία 2020”

2019-01-06T04:30:00+03:00

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Jean Monnet Chair EU Tax Policy & Administration Tax Flash 10/12/2018 Εκδόθηκε η Ειδική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με την υλοποίηση των συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφοριών των τελωνείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία 2020» Σύμφωνα με έκθεση του [...]